فروشگاه جعبه‌های بهداشتی فراسان باکس

محصولات برای فروش

مرتب سازی بر اساس قیمت

جعبه کاپ کیک ۲ تایی (سفید/کرافت)

۱۱,۰۰۰ تومان

جعبه کاپ کیک ۳ تایی (سفید/کرافت)

۱۲,۵۰۰ تومان

جعبه کاپ کیک ۴ تایی (سفید/کرافت)

۱۱,۰۰۰ تومان

جعبه کاپ کیک ۶ تایی (سفید/کرافت)

۱۲,۰۰۰ تومان

جعبه کاپ کیک ۹ تایی (سفید/کرافت)

۱۳,۵۰۰ تومان

سینی کیک (زیر کیکی)

۳,۵۰۰ تومان۷,۵۰۰ تومان

جعبه کیک ۳۲ در ۳۲ ارتفاع ۲۰ (سفید)

۱۸,۵۰۰ تومان۲۰,۵۰۰ تومان

جعبه کیک کافی شاپی ارتفاع ۱۰ سانتیمتر

۱۱,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰ تومان

جعبه رولت و اسلایس ۱۶ در ۴۱ ارتفاع ۱۰ (سفید/کرافت)

۱۲,۵۰۰ تومان۱۳,۵۰۰ تومان

جعبه رولت و اسلایس ۱۱ در ۲۱ ارتفاع ۱۱ (سفید/کرافت/صورتی)

۱۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۰۰ تومان

جعبه ۳۱ در ۴۱ (سفید)

۱۲,۵۰۰ تومان۱۴,۰۰۰ تومان

جعبه ۲۶ در ۳۶ (سفید)

۱۱,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰ تومان