فروشگاه جعبه‌های بهداشتی فراسان باکس

محصولات برای فروش

مرتب سازی بر اساس قیمت

جعبه مینی کیک ۱۷ در ۱۷ ارتفاع ۱۵ سانتیمتر کد ۱۷۱۵

۱۱۵,۰۰۰ ریال۱۲۵,۰۰۰ ریال

جعبه سوپر کیک دور طلقی ۲۱ در ۲۱ ارتفاع ۲۴ کد ۲۱۲۴

۲۲۰,۰۰۰ ریال۲۳۵,۰۰۰ ریال

جعبه کاپ کیک تکی و دسری کد ۱۰۰۷۰

۶۵,۰۰۰ ریال۷۵,۰۰۰ ریال

جعبه کاپ کیک ۲ تایی کد ۱۱۲۱۰

۱۲۵,۰۰۰ ریال۱۳۵,۰۰۰ ریال

جعبه کاپ کیک ۳ تایی کد ۳۱۱۱۰

۱۴۵,۰۰۰ ریال

جعبه کاپ کیک ۴ تایی کد ۱۸۱۰۰

۱۳۰,۰۰۰ ریال۱۴۵,۰۰۰ ریال

جعبه کاپ کیک ۶ تایی کد ۲۴۱۰۰

۱۷۵,۰۰۰ ریال۱۸۵,۰۰۰ ریال

جعبه کاپ کیک ۹ تایی کد ۲۸۱۰۰

۱۸۰,۰۰۰ ریال۱۹۰,۰۰۰ ریال

جعبه کیک ۳۲ در ۳۲ ارتفاع ۲۰

۲۶۵,۰۰۰ ریال۲۷۵,۰۰۰ ریال

جعبه کیک ۲۸ در ۲۸ ارتفاع ۲۰

۲۶۰,۰۰۰ ریال۲۷۰,۰۰۰ ریال

جعبه کیک ۲۴.۵ در ۲۴.۵ ارتفاع ۱۸

۲۴۵,۰۰۰ ریال۲۵۵,۰۰۰ ریال

جعبه کیک ۲۱ در ۲۱ ارتفاع ۱۸

۲۲۰,۰۰۰ ریال۲۳۰,۰۰۰ ریال